ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Giới Thiệu
bg
Liên hệ với chúng tôi để có giá ưu đãi tốt nhất!

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp Dich vu bao ve Thăng Long SSC

 

1. Nghiệp vụ

1

Khái niệm, tổng quát ngành Bảo vệ - Vệ sỹ

10

Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

 

2

Danh dự và lòng trung thành

 

11

Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.

 

3

Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ.

 

12

Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

 

4

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

13

Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

 

5

Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát.

 

14

Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.

 

6

Cách sử dụng và thực tập các biên bản, báo cáo.

 

14

Sơ đồ và phân tích mục tiêu

 

7

Ứng xử, giao tiếp và thực hành.

 

16

Các trường hợp cấp cứu, di chuyển nạn nhân.

 

8

Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ

 

17

Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt

 

9

Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

 

18

Phương pháp huấn luyện nhân viên.

 

2. Kiến thức pháp luật

19

Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự

 

21

Các điều khoản liên quan trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự

 

20

Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hành chính và luật Lao động.

 

22

Các điều khoản liên quan trong luật kinh tế.

 

3. Kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật trong  Dịch vụ Bao Ve : 

23

Các kỹ thuật cơ bản

 

26

Kỹ thuật phòng vệ tránh né.

 

24

Ký thuật khống chế, khóa và gỡ khóa.

 

27

Ký thuật đối kháng chiến đấu.

 

25

Chiến thuật tấn công và tự vệ.

 

28

Nâng cao.

 

4. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy

29

Các nguyên tắc cơ bản về PCCC

 

31

Phát hiện và nhận biết cháy nổ.

 

30

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

 

32

Các tình huống cháy nổ và sơ cấp cứu.

 

5. Khả năng sử dụng trang thiết bị

33

Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

 

35

Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy báo khói.

 

34

Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.

 

36

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt.

 

6. Kỹ năng giao tiếp

37

Tác phong ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô.

 

41

Ngoại ngữ anh văn giao tiếp cơ bản.

 

38

Kỹ năng truyền đạt giao tiếp, điện thoại.

 

42

Phối hợp và cộng tác với công an chính quyền.

 

39

Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

 

43

Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

 

40

Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều lệ.

 

44

 

 

7. Nghiệp vụ đặc biệt tại Cong ty bao ve Thăng Long

45

Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.

 

50

Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản.

 

46

Nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, bảo vệ hộ tống.

 

51

Bảo vệ thông tin và bí mật kinh doanh.

 

47

Kỹ năng nắm bắt khai thác thông tin

 

52

Nghiệp vụ phát triển đội, nhóm.

 

48

Triển khai đội hình và ứng phó cơ động.

 

53

Lập phương án bảo vệ mục tiêu.

 

49

Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.

 

54

Phương pháp thúc đẩy người khác cùng làm việc.

 

 

1. Nghiệp vụ

1

Khái niệm, tổng quát ngành Bảo vệ - Vệ sỹ

10

Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

 

2

Danh dự và lòng trung thành

 

11

Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.

 

3

Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ.

 

12

Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

 

4

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

13

Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

 

5

Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát.

 

14

Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.

 

6

Cách sử dụng và thực tập các biên bản, báo cáo.

 

14

Sơ đồ và phân tích mục tiêu

 

7

Ứng xử, giao tiếp và thực hành.

 

16

Các trường hợp cấp cứu, di chuyển nạn nhân.

 

8

Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ

 

17

Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt

 Các tin khác